Valikko Sulje

Vuosi 2024 kryptovaluuttamarkkinoilla

Vaikka vuosi 2023 onkin ollut erittäin positiivinen useiden kryptovaluuttojen hintaliikkeiden
osalta, tulee vuosi 2024 luultavasti olemaan useasta syystä kryptovaluuttasijoittajan
näkökulmasta tätä vuotta mielenkiintoisempi. Tässä tekstissä ennakoidaan millaiselta vuosi
2024 näyttää kryptovaluuttasijoittajan näkökulmasta.


Bitcoin ja Ethereum spot ETF:t Yhdysvalloissa.


Bitcoin ja Ethereum spot ETF:t Yhdysvalloissa ovat olleet todennäköisesti vuoden 2023
kuumin puheenaihe kryptovaluuttamaailmassa. ETF:llä tarkoitetaan pörssinoteerattua
rahastoa, kun taas spot ETF:llä tarkoitetaan ETF:ää, jonka osuuksien taustalla on kohde-
etuutta eli näissä tapauksissa bitcoineja ja ethereitä. Maailman suurimpiin varainhoitajiin
kuuluvat BlackRock ja Fidelity jättivät molemmat vuoden 2023 aikana sekä Bitcoin että
Ethereum spot ETF -hakemukset Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle SEC:lle.
Lisäksi hyväksyttävänä on myös useiden muiden toimijoiden hakemuksia. Vuoden 2023
joulukuussa tilanne on se, että esimerkiksi talousuutisiin ja -dataan erikoistuneen
Bloombergin analyytikot odottavat ensimmäisen Bitcoin spot ETF:n tulevan hyväksytyksi
todennäköisesti vuoden 2024 tammikuussa. Ethereum ETF:n hyväksymisajankohdasta ei
ole tehty vielä juurikaan ennusteita. Todennäköistä on kuitenkin se, että ensimmäinen
Ethereum spot ETF hyväksytään jossain vaiheessa Bitcoin spot ETF:ien hyväksymisen
jälkeen.

Spot ETF:ien odotetaan yleisesti edesauttavan kryptovaluuttoja vakiinnuttamaan asemaansa
legitiiminä sijoituskohteena esimerkiksi osakkeiden, valtion velkakirjojen ja kullan kaltaisten
hyödykkeiden joukossa. Spot ETF:ien uskotaan myös helpottavan etenkin institutionaalisten
toimijoiden mukaantuloa markkinoille, kun kryptovaluutoilla kaupankäynnin ja
kryptovaluuttojen säilyttämisen hoitaa instituutioiden puolesta ETF:n liikkeellelaskija ja tämän
yhteistyökumppanit. Spot ETF:t tulevat myös todennäköisesti kasvattamaan suorasti ja
epäsuorasti, eli esimerkiksi ETF:n kautta, kryptovaluuttoja omistavien henkilöiden määrää
sekä lisäämään kryptovaluuttojen likviditeettiä. Likviditeetillä mitataan, miten helposti suuria
määriä esimerkiksi bitcoineja on mahdollista muuttaa rahaksi.

Bitcoinin puoliintuminen

Noin neljän vuoden välein tapahtuva Bitcoinin puoliintuminen (engl. Bitcoin halving) on
tapahtumassa tämän hetken arvioiden mukaan vuoden 2024 huhtikuun puolenvälin jälkeen.
Edellisen kerran Bitcoinin puoliintuminen tapahtui 11.5.2020. Puoliintumisella tarkoitetaan
jokaisen Bitcoin-lohkon yhteydessä ilmestyvän lohkopalkkion puoliintumista. Uusia Bitcoin-
lohkoja ilmestyy keskimäärin noin kymmenen minuutin välein, ja tällä hetkellä jokaisen
lohkon yhteydessä ilmestyvä lohkopalkkio on 6,25 bitcoinia. Näin ollen vuoden 2024
huhtikuussa tapahtuvan puoliintumisen yhteydessä lohkopalkkio puolittuu 3,125 bitcoiniin.
Koska lohkopalkkio oli Bitcoinin toiminnan alkaessa 50 bitcoinia, vuoden 2024
puoliintuminen on järjestyksessään neljäs.
Käytännössä puoliintuminen siis tarkoittaa, että uusien bitcoinien määrä puolittuu. Tästä
syystä Bitcoinin puoliintuminen on historiallisesti toiminut katalyyttinä kryptovaluuttojen
nousumarkkinalle. Tämä selittyy muun muassa sillä, että jos Bitcoiniin kohdistuva kysyntä säilyy puoliintumista edeltäneeseen aikaan verrattuna samana tai kasvaa, samalla kun uusien bitcoinien määrä puolittuu, hinnan pitäisi kysynnän ja tarjonnan perusperiaatteiden
mukaan nousta. Bitcoineja on louhittu vuoden 2023 lopulla noin 19,6 miljoonaa 21 miljoonan
bitcoinin maksimimäärästä.

Taloudellinen ja maailmanpoliittinen epävarmuus sekä keskuspankkien toimet
Vuotta 2023 on leimannut edeltäneiden vuosien tapaan taloudellinen ja maailmanpoliittinen
epävarmuus. Tämä tulee jatkumaan myös luultavasti vuodelle 2024. Vuoden 2023 lopulla
odotuksissa on, että sekä Yhdysvaltain keskuspankki Fed että Euroopan keskuspankki EKP
eivät nosta enää ohjauskorkoja. Tiivistetysti ohjauskorolla tarkoitetaan korkoa, jolla
keskuspankit lainaavat rahaa pankeille. Näin ollen ohjauskorko voidaan nähdä ikään kuin
rahan hintana ja tästä syystä se on monien mielestä tärkein yleiseen taloudelliseen
tilanteeseen vaikuttava keskuspankkien työkalu.

Fedin ja EKP:n ohjauskorot on nostettu vuoden 2023 aikana korkeimmiksi pitkään aikaan.
Fedin ohjauskorko on korkeimmalla tasolla 22 vuoteen, kun taas vuodesta 1999 asti
toimineen EKP:n ohjauskorko on sen historian korkein. Analyytikoiden odotuksissa on ollut
useamman kuukauden ajan, että ohjauskorkoja ei enää nosteta. Vuoden 2023 syksyn ja
alkutalven aikana analyytikoiden ennustuksissa oli, että sekä Fed että EKP aloittavat
ohjauskorkojen laskut vuoden 2024 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Analyytikoiden
ennustukset ovat kuitenkin muuttuneet vuoden lopun lähestyessä, ja joulukuun ennustusten
mukaan on todennäköistä, että sekä EKP että Fed ovat aloittamassa ohjauskorkojen laskut
maaliskuussa. Koska ohjauskorkojen laskut tekevät rahasta halvempaa, lisäävät ne
lähtökohtaisesti rahan määrää markkinoilla. Tämä on puolestaan ollut historiallisesti
positiivinen asia esimerkiksi kryptovaluutta- ja osakemarkkinan kannalta.

MiCA-kryptovaluuttalainsäädäntö.

Latinalaisessa Amerikassa tapahtui vuoden 2023 marraskuussa tapahtui useiden
asiantuntijoiden mielestä Bitcoinin kannalta merkittävä edistysaskel, kun yli 140 prosentin
inflaatiosta kärsivän Argentiinan presidentinvaalit voitti Bitcoin-myönteinen Javier Milei.
Anarkokapitalistiksi luonnehdittu Milei on kommentoinut nykyistä keskuspankkivetoista
rahajärjestelmää ja Bitcoinia muun muassa seuraavasti: ”Laillisilla valuutoilla huijataan
ihmisiä inflaatioveron avulla. Bitcoin on luonnollinen reaktio näitä keskuspankkihuijareita
vastaan, sillä sen avulla raha voidaan tuoda taas yksityisten toimijoiden haltuun.” Milein
kommenttien perusteella ei tulisi siis suurena yllätyksenä, jos Argentiinassa nähtäisiin
lähitulevaisuudessa Bitcoinin kannalta positiivisia edistysaskelia.

Yhteenveto

Vuosi 2024 näyttää kryptovaluuttasijoittajan näkökulmasta etukäteen hyvin
mielenkiintoiselta. Tulevan vuoden aikana voi olla aiheellista seurata Latinalaisessa
Amerikassa tapahtuvaa kehitystä kryptovaluuttojen adaptaation suhteen sekä tämän
kehityksen vaikutuksia muihin maailman valtioihin. Laajemmin kryptovaluuttamarkkinaan
tulee todennäköisesti vaikuttamaan jo useamman vuoden ajan jatkunut trendi
institutionaalisten toimijoiden mukaantulosta kryptovaluuttamarkkinoille. Tämä trendi tulee
todennäköisesti kiihtymään vuoden 2024 aikana muun muassa todennäköisesti
hyväksyttävien spot ETF:ien ja EU:ssa vaiheittain voimaan astuvan MiCA-
kryptovaluuttalainsäädännön myötä. Institutionaalisten toimijoiden mukaantulon
helpottuminen yhdistettynä Bitcoinin huhtikuussa tapahtuvaan puoliintumiseen sekä
todennäköisesti samoihin aikoihin alkaviin Fedin ja EKP:n ohjauskorkojen laskuihin luovat
erinomaiset edellytykset kryptovaluuttamarkkinan positiiviselle hintakehitykselle vuodelle
2024.