Valikko Sulje

Verolaskennan toimintaperiaatteet

ElmoX Oy toteuttaa virtuaalivaluuttojen luovutusvoittolaskelmat vankalla ammattitaidolla. Meillä on usean vuoden kokemus virtuaalivaluuttojen verotuksesta ja kehitämme osaamistamme jatkuvasti. Valitse varmuus, valitse ElmoX.

Mitä materiaalia luovutusvoittolaskentaa varten tarvitaan ja miksi?

Kattavan selvityksen tekemiseksi ja muistiinpanovelvollisuuden täyttämiseksi tarvitaan kaikki tiedot virtuaalivaluuttojen osalta. Tämä tarkoittaa kaupankäyntitietojen lisäksi kaikkien lompakoiden tietoja, jotta jokainen virtuaalivaluuttasiirto saadaan kohdistettua. Tätä varten toimitamme jokaiselle asiakkaalle tietopyyntölomakkeen, jossa on avattu mitä materiaaleja tarvitaan ja mistä ne löytyvät. Saat tietopyyntölomakkeen olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme yhteydenottolomakkeen kautta.

Kattavat tiedot vaaditaan, jotta laskennan tuloksesta saadaan mahdollisimman aukoton. Hankintahintaketjujen avaaminen on oleellinen osa eräkohtaista virtuaalivaluuttojen luovutusvoittolaskelmaa, ja tätä varten on pystyttävä näyttämään toteen kaikki tapahtumat siirrot mukaan lukien.

Muistiinpanovelvollisuuden täyttämistä varten on pystyttävä esittämään sellainen selvitys, josta käy ilmi kunkin luovutettavan erän hankintahinta. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että ElmoX Oy:lle toimitettu materiaali pitää sisällään kaiken oleellisen virtuaalivaluuttojen osalta.

Jos huomaamme puutteita kaupankäynti- tai siirtotiedoissa, kysymme aina asiakkaalta selvitystä puuttuvista tiedoista, jotta laskelmasta saadaan asianmukainen. Mahdollisia puutteita datoissa tai muita erityisiä tilanteita on hyvä avata valmiiksi materiaalien toimittamisen yhteydessä, jotta työaikaa ei turhaan käytetä näiden selvittämiseen. Myös kaikki omat muistiinpanot esimerkiksi siirroista helpottavat ja nopeuttavat työtä. Huomaathan, että laskelmat suoritetaan aina alkuperäisten ja muokkaamattomien kaupankäyntitietojen pohjalta (kaupankäyntialustoilta ladatut datat) ja omat muistiinpanot tukevat näitä tietoja.

Muistiinpanovelvollisuus

Verovelvollinen on sijoitustoiminnastaan muistiinpanovelvollinen. Muistiinpanovelvollisuus ei riipu virtuaalivaluuttakauppojen määrästä, vaan kaikki virtuaalivaluuttakauppaa käyvät kuuluvat muistiinpanovelvollisuuden piiriin. Muistiinpanovelvollisuudella varmistetaan, että ilmoitusvelvollisuus pystytään täyttämään. Sijoitustoimintaa harjoittavan verovelvollisen on pidettävä sellaisia muistiinpanoja ja säilytettävä sellaisia tositteita, joista löytyy tarvittavat tiedot luovutusvoiton verotusta varten. Muistiinpanoja tulee säilyttää lähtökohtaisesti kuusi vuotta verovuoden päättymisen jälkeen. Säilytämme puolestasi muistiinpanoja vaaditun ajan.

ElmoX Oy suorittaan laskennan asiakkaan toimittamien muistiinpanojen eli pääsääntöisesti alkuperäisen kaupankäynti- ja siirtohistorian avulla. Laskenta suoritetaan tapahtuma- ja eräkohtaisesti, mikä tarkoittaa, että laskenta suoritetaan jokaisesta verotuksen realisoivasta tapahtumasta erikseen kuten Verohallinnon ohjeistus edellyttää.

Eräkohtainen FIFO

Eräkohtainen FIFO tapahtuu seuraamalla virtuaalivaluuttaeriä pörssi- ja lompakkokohtaisesti. Tällä menetelmällä saadaan monissa tapauksissa verosäästöä, sillä seuranta tapahtuu tosiasiassa siirrettyjen erien erittelyllä esimerkiksi lompakkoon, jolloin kyseinen erä poistuu pörssin FIFO-jonosta. Eri hankintahinnalla ostettujen virtuaalivaluuttaerien siirtelyillä lompakoiden ja pörssien välillä on merkitystä verotuksellisesta näkökulmasta.

Virtuaalivaluuttalompakko- tai tilikohtaista luovutusjärjestyksen seurantaa käytettäessä, tulee tarvittaessa esittää selvitys veroviranomaisille. ElmoX Oy käyttää laskelmissaan pääasiassa eräkohtaista tulkintaa ja antaa veroviranomaisille tarvittavan selvityksen tulkinnan soveltamisesta.

Lue lisää eräkohtaisesta FIFO:sta.

Hankintameno-olettama

ElmoX Oy tarkistaa laskelmissaan aina kumpi on edullisempi vaihtoehto, todellinen hankintahinta vai hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama ei lähtökohtaisesti ole edullinen vaihtoehto, sillä jonkin virtuaalivaluutan arvon pitää yli viisinkertaistua, jotta se olisi todellista hankintahintaa edullisempi. Hankintahintaketjujen auki laskeminen on siten yleensä verotuksellisesti edullisempi ratkaisu. Hankintameno-olettamaa soveltamalla on myös hyvä huomata, että kaupasta syntyy aina verotettavaa voittoa ja kaupankäyntikuluja ei saa erikseen vähentää kyseisestä kaupasta.

Lue lisää hankintameno-olettamasta.

Varovaisuuden periaate

Noudatamme laskelmissa varovaisuuden periaatetta. Tällä tarkoitetaan sitä, että epäselvät verotukselliset tilanteen pyritään joko selvittämään etukäteen sitovalla ennakkoratkaisulla tai luovutusvoitot lasketaan verovelvolliselle varmimmalla tavalla. Jos jotain joudutaan laskemaan varovaisuuden periaatteen mukaisesti, oikaistaan verotusta tarvittaessa jälkikäteen, jos verotuskäytäntö ja/tai laki muuttuu.

Varovaisuuden periaatetta joudutaan noudattamaan, sillä virtuaalivaluuttojen verotuksessa on paljon epävarmuustilanteita johtuen täsmällisen lain ja oikeuskäytännön puutteesta. Haluamme välttää virtuaalivaluuttojen yllätykselliset verotustilanteet asiakkailtamme. Lähtökohtana virtuaalivaluuttojen verotuksessa on se, että jokainen käyttötilanne realisoi verotuksen. Tämä periaate on pohja laskennassamme, kun käsittelyssä on uudet verotuksellisesti tulkinnanvaraiset tilanteet. Meidän on myös pystyttävä seisomaan toimittamiemme lukujen takana ja perusteltava tarvittaessa kantamme Verohallinnolle. Ilman sitovaa ennakkoratkaisua tämä vaatii käytännössä varovaisuuden periaatteen noudattamista.

Laskelmat suoritetaan alkuperäisen kaupankäyntimateriaalin pohjalta. Laskelmien ja Verohallinnolle annettavan selvityksen tulee perustua tositteisiin eli kaupankäyntimateriaaleihin. Kaupankäyntidatan puutteellisuus vaikuttaa laskelmiin ja näissä tilanteissa joudumme edellä mainitusti noudattamaan varovaisuuden periaatetta. Laskelmat kuvastavat siis kaupankäyntimateriaalien mukaista tilannetta ja ilman tositteita muusta, noudatamme aina materiaalien kuvastamaa tilannetta.

Ilmoitusvelvollisuus

Verovelvollinen on velvollinen ilmoittamaan virtuaalivaluuttojen luovutukset sekä muut tulot veroilmoituksella verovuosi kohtaisesti. Ilmoitusvelvollisuus syntyy myös tappioiden osalta ja tilanteissa, joissa ei ole nostettu euroja pörsseistä ulos.

Toimitamme asiakkaillemme tarvittavat tiedot ja ohjeet veroilmoituksen tekemistä varten. Asiakkaat kykenevät täyttämään veroilmoituksen itse ElmoX Oy:n toimittamien ohjeiden ja raportin mukaisesti. Poikkeuksena oikaisuvaatimukset ja ennakkoratkaisuhakemukset, jotka toimitamme suoraan Verohallinnolle asiakkaan puolesta.

Edustaminen

Edustamme asiakkaitamme kaikissa virtuaalivaluuttoihin liittyvissä selvityksissä ja toimitamme puolestasi vastaukset selvityksiin Verohallinnolle. Olethan yhteydessä meihin, mikäli saat selvityspyynnön virtuaalivaluuttoihin liittyen. Laitamme tarvittaessa valtakirjan allekirjoitettavaksi edustamista varten.