Valikko Sulje

Virtuaalivaluuttojen ja kryptovaluuttojen verotus

Kryptovaluuttojen verotus menee helposti yli ymmärryksen. Mistä pitää maksaa? Kuinka paljon veroa pitää maksaa? Miten ilmoitan verot? Miten minimoin verojen määrän?

Tässä ohjeistuksessa kerromme yksinkertaistetusti kaiken olennaisen virtuaalivaluuttojen verotuksesta.

Siirry yhteenvetoon.

Virtuaalivaluuttojen verotus on nyt yksinkertaisempaa

Virtuaalivaluuttojen verotusperiaatteet ovat eläneet huomattavan paljon viimeisten vuosien aikana. Virtuaalivaluuttojen verotus on kuitenkin täsmentynyt huomattavan paljon vuoden 2020 aikana. Aiempien vuosien 2018 ja 2019 aikana niin hallinto-oikeuksien antamien, kuin korkeimman hallinto-oikeuden antaman vuosikirjaratkaisun myötä virtuaalivaluuttojen verotuksesta on oikeudenmukaisempaa ja yksinkertaisempaa verrattuna esimerkiksi verovuoden 2018 tilanteeseen.

Hallinto-oikeuksien ratkaisujen ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun 2019:42 myötä virtuaalivaluuttojen luovutuksiin on voitu soveltaa luovutusvoittoverotuksen säännöksiä.

Voiko tappioita vähentää?

Uudet muutokset tarkoittavat käytännössä sitä, että verovuoden 2018 jälkeen tappioiden vähentäminen on verovelvollisen kannalta on mahdollista.

Virtuaalivaluuttojen väliset vaihdot ovat verotettavia 29.5.2018 alkaen. Sitä ennen vaihtoja ei verotettu. Tämä muutos voi muodostaa suuriakin vero eroja maksettavan kokonaisveron määrään verrattuna tilanteeseen, jossa tappiot olivat vähennyskelvottomia ja virtuaalivaluuttojen väliset vaihdot verollisia 29.5.2018 alkaen.

7.10.2019 julkaistun yhtenäistämisohjeen nojalla verovelvollisen on mahdollista päättää, mistä alkaen hänen virtuaalivaluuttojen välisiä vaihtoja aletaan verottamaan.

ElmoX Oy:llä on kokemusta tilanteesta, missä verovelvollisen aiemmin voitollinen verovuosi muuttui tappiolliseksi tätä tulkintatapaa sovellettaessa.

Verohallinnon ohjeistus

Verohallinto antoi ensimmäisen ohjeistuksen virtuaalivaluuttojen verotuksesta vuonna 2013. Verohallinnon tulkinta virtuaalivaluuttojen verotuksesta pohjautui silloin heidän tulkintaansa virtuaalivaluutan määritelmästä.

Verohallinnon määritelmän mukaan virtuaalivaluutta oli erikseen määrittelemätön käyttäjien välinen sopimus, jonka vuoksi virtuaalivaluuttojen verotuksessa sovellettiin muun pääomatulon verottamista koskevia säännöksiä.

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että virtuaalivaluuttojen verotus määräytyi siten, että vaihdettaessa virtuaalivaluuttaa viralliseen valuuttaan, olivat voitot pääomatuloveronalaisia tuloja ja tappiot verotuksessa vähennyskelvottomia tuloverolain mukaisessa verotuksessa.

Kryptovaluuttojen veromuutos 2018

Verohallinto vetosi virtuaalivaluuttojen olevan luonteeltaan verrattavissa CFD:een ja päätti että virtuaalivaluuttojen verotus toteutetaan samoin kuin CFD:iden verotus. Verohallinto antoi seuraavan virtuaalivaluuttojen verotusta koskevan yhtenäistä isohjeensa 29.5.2018, se kuitenkin julkaistiin verovelvollisten tietoon vasta 2.7.2018.

Verohallinto vetosi julkisuudessa käännöstyön hitauteen kysyttäessä julkaisuajankohdasta. Lisäksi Verohallinto linjasi, että virtuaalivaluuttojen verotus määräytyisi ohjeessa määrätyllä tavalla jo alkaen 29.5.2018 vaikka se toi yhtenäistämisohjeen verovelvollisten tietoon vasta 2.7.2018.

Tämä yhtenäistämisohje määritteli virtuaalivaluuttojen väliset vaihdot veronalaisiksi, eikä siihen voitu soveltaa luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että verovelvollisten kannalta virtuaalivaluuttojen verotus muuttui hyvin epämiellyttäväksi:

Tappiot eivät olleet vähennyskelpoisia ja virtuaalivaluuttojen välisten vaihtojen veroseuraamusten selvittäminen oli haasteellista fifo-ketjujen auki laskemisen työläyden vuoksi.

Verohallinnon yhtenäistämisohje otti tässä myös ensimmäistä kantaa ensimmäistä kertaa louhintatulojen verotukseen, yritystoimintaan liittyvän virtuaalivaluutan verotukseen, sekä erilaisiin virtuaalivaluutan käyttötilanteisiin sisältäen osakeostot, hyödykeostot, sekä ICO:ihin.

Verohallinto otti lisäksi kantaa virtuaalivaluutan verotukseen tilanteessa, jossa osinko jaetaan virtuaalivaluuttana ja tilanteessa, jossa virtuaalivaluuttaa saadaan perintönä tai lahjana. Huomionarvoista on, ettei tämän ohjeen mukaan ICO:jen tappioita, perintönä tai lahjana saadun virtuaalivaluutan tappioita vahvistettu tuloverotuksessa.

Nykyään tappioiden normaali vähentäminen sen sijaan on mahdollista.

Virtuaalivaluuttojen verotuksen yhtenäistämisohje 7.10.2019

Verohallinnon seuraava yhtenäistämisohje (7.10.2019) virtuaalivaluuttojen verotukseen liittyen koski ohjeen päivittämistä KHO 2019:42 mukaiseksi.

Virtuaalivaluuttojen verotus muuttui oleellisesti tämän ratkaisun myötä. Luovutustappiot olivat vähennyskelpoisia ja verovelvollisen oli mahdollista määritellä ajankohta (kuitenkin viimeistään 29.5.2018), jolloin hän halusi alkaa soveltamaan kaupankäyntiinsä virtuaalivaluuttojen välisen luovutusten veronalaisuutta.

Verovelvollisen oli siis mahdollista päättää, että hänen osaltaan virtuaalivaluuttojen välisiä vaihtoja aletaan verottamaan jo 1.1.2018 aiemmin määrätyn 29.5.2018 sijaan. Näiden lisäksi hankintameno-olettaman käyttö tuli mahdolliseksi.

Tästä suurimman hyödyn saivat verovelvolliset, jotka olivat myyneet virtuaalivaluuttojaan suurella, yli 5-kertaisella summalla verrattuna ostohintaan, voitolla esimerkiksi verovuoden 2017 aikana.

Lisäksi esimerkiksi Bitcoinin jakautuessa saatujen Bitcoin Cashien myynnissä voidaan käyttää hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettaman määrä on 20% myyntihinnasta, kun verovelvollinen on omistanut myydyn omaisuuden alle 10v ajan ja 40%, kun omaisuus on omistettu yli 10v ajan.

Verohallinnon uusin yhtenäistämisohje virtuaalivaluuttojen verotuksesta koskee sen sijaan yhteisöjen tulolähdejaon poistamisen muutosten mukaiseksi. Tällä on merkitystä yhteisöjen virtuaalivaluuttojen verotuksen kannalta.

YHTEENVETO

  • Tappiot saa nykyään vähentää ja voitoista pitää maksaa pääomatulon mukaiset verot.
  • Tiheästi tehtyjen kryptovaluuttojen välisten vaihtojen aukilaskeminen on työlästä jälkikäteen, joten jokaisesta vaihdosta kannattaa pitää kirjaa.
  • Verot ja vähennykset ilmoitetaan vuosiverotuksessa Omavero.fi:ssä tai A9-liitteellä.
  • Verottaja suosii oletuksena verollisen kannalta huonointa mahdollista fifo-käytäntöä. Katso esimerkki alta.
  • Voittoihin voi hyödyntää hankintameno-olettamaa ja vähentää veroseuraamuksia

Mikäli epäilet, että sinulla on syntynyt kaupankäynnissäsi tappioita, haluat soveltaa hankintameno-olettamaa tai tarkistaa esimerkiksi verovuotesi 2018 virtuaalivaluuttakauppojen luovutusvoiton määrän, ole yhteydessä meihin.

ElmoX Oy on erikoistunut kustannustehokas krypto ja virtuaalivaluuttojen verotukseen ja kaupankäyntilaskelmien tekemiseen. Autamme myös yrityksiä virtuaalivaluuttojen verotusta koskien kysymyksien kanssa. Sovellamme eräkohtaista fifo-laskelmaa (first in first out) verovelvollisen eduksi ja näytämme sen verottajalle toteen.

Esimerkki

Verottaja laskee virtuaalivaluuttojesi luovutusvoiton määrän niin sanotulla suoralla fifo- laskelmalla, mikä ei verovelvollisen kannalta ole välttämättä järkevintä.

Elmox Oy Fifo esimerkki 2
ElmoX Oy Fifo esimerkki 1

ElmoX Oy suorittaa aina laskelmansa verovelvollisen kannalta edullisimmalla mahdollisella tavalla käyden läpi kaiken asiakkaan lähettämän kaupankäyntidatan. ElmoX Oy myös toimittaa verottajalle tarvittavat materiaalit luovutusvoittolaskelmista ja edustaa verovelvollista verottajaan päin. 

Asiakkaanamme voit siis jättää veroasiasi meidän hoidettavaksemme ja keskittyä itse siihen mitä teet parhaiten. Toimimme asiakasystävällisellä tavalla ja ajamme aina asiakkaamme etua. 

Jätä yhteystietosi, niin otamme Teihin yhteyttä. Laitetaan veroasiasi kerralla kuntoon!