Valikko Sulje

Virtuaalivaluuttojen luovutusvoittolaskelmat

Virtuaalivaluuttojen verotuskohtelu on kokenut lukuisia muutoksia vuodesta 2013 lähtien. Verohallinto antoi ensimmäisen virtuaalivaluuttoja koskevan yhtenäistämisohjeensa vuonna 2013 ja linjasi lehdistössä virtuaalivaluuttojen väliset vaihdot verovapaiksi 2017.

Päivitys vuoden 2013 ohjeeseen tuli 29.5.2018 ja siinä linjattiin virtuaalivaluuttojen väliset vaihdot verollisiksi antopäivästä alkaen, vaikka yhtenäistämisohje annettiin verovelvollisten tietoon vasta 2.7.2018. Tämä johti verovelvollisten osalta tilanteeseen, jossa luovutusvoiton tai -tappion määrän arviointi kävi todella haasteelliseksi.

Seuraavan yhtenäistämisohjeensa Verohallinto julkaisi 7.10.2019 ja siihen oli sisällytetty KHO 42:2019 ratkaisu: hankintameno-olettaman käyttö virtuaalivaluuttoja myydessä hyväksyttiin, sekä tappioiden vähennysoikeus astui voimaan. Uusin, 22.1.2020 julkaistu yhtenäistämisohje toi täsmennyksiä tulolähdeuudistuksen tuomista vaikutuksista yrityksien osalta virtuaalivaluuttojen verokohtelun osalta.

Koska viimeisten vuosien aikana on tapahtunut huomattavan paljon uudistuksia, on verovelvollisen hyvä varmistua, että häntä on verotettu oikein ja oikeudenmukaisesti. Mikäli verovelvolliselle on syntynyt luovutustappioita esimerkiksi 2017 tai 2018, on niiden suuruus syytä määrittää ja toimittaa oikaisu verottajalle. Lisäksi, mikäli verovelvollinen on ostanut virtuaalivaluuttoja huomattavan edullisella hinnalla ja myynyt ne kalliilla (yli viisinkertaisella hinnalla hankintahintaan nähden), on syytä tarkistaa pienenisikö luovutusvoiton määrä hankintameno-olettamalla.

Edellä mainittujen lisäksi on syytä huomioida, että verottaja tekee omat laskelmansa niin sanottuna suorana fifo-laskelmana, mikä ei verovelvollisen kannalta ole välttämättä järkevintä. Tästä esimerkki alla:

Elmox Oy Fifo esimerkki 2
ElmoX Oy Fifo esimerkki 1

ElmoX Oy suorittaa aina laskelmansa verovelvollisen kannalta edullisimmalla mahdollisella tavalla käyden läpi kaiken asiakkaan lähettämän kaupankäyntidatan. ElmoX Oy myös toimittaa verottajalle tarvittavat materiaalit luovutusvoittolaskelmista ja edustaa verovelvollista verottajaan päin. Asiakkaanamme voit siis jättää veroasiasi meidän hoidettavaksemme ja keskittyä itse siihen mitä teet parhaiten. Toimimme asiakasystävällisellä tavalla ja ajamme aina asiakkaamme etua. 

Jätä yhteystietosi, niin otamme Teihin yhteyttä. Laitetaan veroasiasi kerralla kuntoon!