Valikko Sulje

Virtuaalivaluuttojen eli kryptovaluuttojen verotus

Kryptovaluuttojen verotus menee helposti yli ymmärryksen. Mistä pitää maksaa? Kuinka paljon veroa pitää maksaa? Miten ilmoitan verot? Voiko kryptovaluuttojen tappiot vähentää? 

Tässä ohjeistuksessa kerromme yksinkertaistetusti virtuaalivaluuttojen verotuksesta.

Virtuaalivaluuttojen verotus

Virtuaalivaluuttoja eli kryptovaluuttoja pidetään verotuksessa muuna omaisuutena eli virtuaalivaluutat eivät ole arvopapereita tai virallista valuuttaa, joten näiden verotuksellista asemaa ei pidä rinnastaa toisiinsa. Virtuaalivaluuttojen luovutuksiin sovelletaan luovutusvoittoverotuksen säännöksiä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun 2019:42 perusteella.

Lähtökohtana on, että jokainen virtuaalivaluuttojen käyttötilanne realisoi verotuksen eli virtuaalivaluutan arvonnousu tai -lasku realisoituu luovutusvoitoksi tai -tappioksi verotuksessa.

Yleisimmät virtuaalivaluutan verotuksen realisoivat tilanteet:

 • Myynti viralliseen valuuttaan (esimerkiksi € tai $)
 • Virtuaalivaluuttaa vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan (esimerkiksi BTC–> ETH)
 • Hankkimalla virtuaalivaluutalla hyödykkeitä tai palveluita

Miten luovutuksista lasketaan verot?

Luovutusvoitto ja -tappio lasketaan tuloverolain säännösten mukaan siten, että luovutushinnasta vähennetään myydyn omaisuuserän hankintahinta sekä kaupankäyntikulut tai näitä suurempi hankintameno-olettama. Jokaista virtuaalivaluutan käyttötilannetta tulee käsitellä erillisenä tapahtumana eli luovutusvoitto tai -tappio lasketaan erikseen jokaisen luovutuksen osalta. 

Hankintameno-olettamaa voi hyödyntää luovutusvoittoverotuksen laskennassa. Hankintameno-olettama on joko 20 % tai 40 % luovutushinnasta riippuen virtuaalivaluuttaerän omistusajasta. 20 % hankintameno-olettamaa käytetään, kun erän omistusaika on alle 10 vuotta ja 40 %, kun omistusaika on yli 10 vuotta. Hankintameno-olettamaa (HMO) käytetään, kun se on verovelvolliselle edullisempi kuin todellinen hankintahinta. Hankintameno-olettamaan sisältyy myös kaupankäyntikulut eli näitä ei saa erikseen vähentää, kun luovutukseen käytetään hankintameno-olettamaa. ElmoX Oy tarkistaa laskelmissaan aina kumpi vaihtoehto on asiakkaalle edullisempi, todellinen hankintahinta vai hankintameno-olettama.

Virtuaalivaluutan luovutukset lasketaan aina euromääräisesti, riippumatta siitä, miten virtuaalivaluuttaa on käytetty. Huomaathan, että verotettavaa tuloa voi syntyä, vaikka virtuaalivaluuttaa ei olisi myyty viralliseksi valuutaksi. Virtuaalivaluuttojen luovutuksista syntyneet voitot verotetaan muun omaisuuden luovutuksina pääomatulona.

First In First Out eli FIFO-periaate

Virtuaalivaluuttojen eli kryptovaluuttojen verotuksessa sovelletaan First In First Out -periaatetta eli FIFOa. Tämä tarkoittaa sitä, että virtuaalivaluutat katsotaan luovutetuiksi siinä järjestyksessä kun ne on hankittu. FIFOn noudattaminen luovutuksia laskettaessa on pakollista. Kryptovaluuttojen osalta FIFOa voi seurata joko globaalisti tai eräkohtaisesti.

Globaali FIFO

Globaali FIFO tarkoittaa sitä, että luovutusjärjestyksen seuranta tapahtuu verovelvollisen kaikkien virtuaalivaluuttojen osalta riippumatta niiden säilytyspaikasta. Globaalissa FIFO:ssa ei siis ole merkitystä, missä virtuaalivaluutat ovat säilytyksessä. Useat automaattiset laskentapalvelut ja Verohallinnon FIFO laskuri hyödyntävät tätä menetelmää. Tämä menetelmä on usein verovelvollisen osalta epäedullinen etenkin tilanteissa, joissa verovelvollisella on käytössään useita eri pörssejä ja virtuaalivaluuttojen arvot vaihtelevat merkittävästi. Esimerkkikuva alla.

Eräkohtainen FIFO

Eräkohtainen FIFO tapahtuu seuraamalla virtuaalivaluuttaeriä pörssi- ja lompakkokohtaisesti. Tällä menetelmällä saadaan monissa tapauksissa verosäästöä, sillä seuranta tapahtuu tosiasiassa siirrettyjen erien erittelyllä. Eri hankintahinnalla ostettujen virtuaalivaluuttaeriän siirtelyillä lompakoiden ja pörssien välillä saattaa olla paljon merkitystä verotuksellisesta näkökulmasta. Virtuaalivaluuttalompakko- tai tilikohtaista luovutusjärjestyksen seurantaa käytettäessä, tulee tarvittaessa esittää muistiinpanoihin perustuva selvitys Verohallinnolle.  ElmoX Oy käyttää laskelmissaan pääasiassa eräkohtaista tulkintaa ja antaa Verohallinnolle tarvittavan selvityksen tulkinnan soveltamisesta. Esimerkkikuva alla.

ElmoX globaali FIFO
Globaali FIFO ei ota huomioon, missä virtuaalivaluutat luovutushetkellä ovat. Useimmat automaattiset laskentapalvelut hyödyntävät globaalia FIFOa.
ElmoX eräkohtainen FIFO
Eräkohtaista FIFOa käyttämällä on mahdollista saada isoja säästöjä verrattuna globaaliin FIFOon. ElmoX soveltaa laskelmissaan eräkohtaista tulkintaa.

Virtuaalivaluuttojen tappioiden vähentäminen verotuksessa

Virtuaalivaluuttojen luovutuksista voi syntyä tappiota, jos luovutettavan virtuaalivaluutta erän todellinen hankintahinta on luovutushintaa eli myyntihintaa korkeampi. Luovutustappiot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia pääomatuloista verovuoden ja viisi seuraavaa vuotta. 

Vain verotuksessa vahvistetut tappiot voidaan vähentää ja tämän vuoksi myös tappiolliset verovuodet on hyvä ilmoittaa verotuksessa. Ilmoitusvelvollisuus syntyy, vaikka olisi tehty ainoastaan tappiota verovuoden aikana. Ilmoittamatta jääneitä tappioita voidaan jälkikäteen laskea ja vaatia oikaisuvaatimuksella vähennettäväksi verotuksessa. Oikaisun prosessi on usein kuitenkin pitkä, johtuen Verohallinnon pitkistä käsittelyajoista.

Yhteenveto

 • Tappiot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia ja voitoista maksetaan pääomatulon mukaiset verot
 • Tiheästi tehtyjen kryptovaluuttojen välisten vaihtojen aukilaskeminen on työlästä jälkikäteen, joten jokaisesta vaihdosta kannattaa pitää kirjaa
 • Verotus realisoituu helposti erilaisissa tilanteissa
 • Verovelvollisella on muistiinpanovelvollisuus virtuaalivaluutta sijoituksistaan
 • Verot ja vähennykset ilmoitetaan veroilmoituksella Omavero.fi:ssä tai 9-lomakkeella
 • Ilmoitusvelvollisuus syntyy, vaikka yhtään rahaa ei olisi nostettu pörsseistä ulos
 • Verottaja ja useat automaattiset laskentapalvelut käyttävät globaalia FIFOa, joka saattaa olla epäedullinen (katso kuva)
 • Hankintameno-olettamaa voi hyödyntää luovutusvoiton laskennassa

ElmoX Oy suorittaa laskelmansa aina asiakkaan kannalta edullisimmalla tavalla tuloverolain ja muun lainsäädännön puitteissa. ElmoX Oy toimittaa Verohallinnolle tarvittavat materiaalit luovutusvoittolaskelmista muistiinpanovelvollisuuden täyttämiseksi ja edustaa verovelvollista Verohallintoon päin.

Palvelumme sopivat myös yritysasiakkaille.

Asiakkaanamme voit siis jättää veroasiasi meidän hoidettavaksemme ja keskittyä itse siihen mitä teet parhaiten. Toimimme asiakasystävällisellä tavalla ja ajamme aina asiakkaamme etua.

Jätä yhteystietosi, niin otamme Teihin yhteyttä. Laitetaan veroasiasi kerralla kuntoon!

Valitse varmuus, valitse ElmoX