Valikko Sulje

Ota virtuaalivaluuttojen verotus helposti haltuun – vältä yleisimmät virheet veroilmoituksessa

Virtuaalivaluutat ja niiden verotus näyttäytyvät mediassa usein negatiivisessa valossa, mikä saattaa pelottaa varsinkin uusia kryptosijoittajia. Uutisointiin mahtuu niin pörssien romahduksia kuin veropetostuomioita. 

Samalla virtuaalivaluuttojen parissa tulisi muiden sijoitustuotteiden tavoin huolehtia perusasioiden ja velvoitteiden hoitamisesta kunnialla, sillä se on merkittävä osa menestyksekästä sijoittajauraa.

Tästä artikkelista löydät helpot vinkit siihen, kuinka vältät yleisimmät verotuksen sudenkuopat ja ilmoitat kryptovaluuttojen tulot oikein!

Artikkelin sisältö

ElmoX virhe veroilmoituksessa kuvituskuva

Virtuaalivaluuttojen tuotot ovat useimmiten pääomatuloa

Ensimmäiseksi on hyvä huomioida, että virtuaalivaluuttojen kautta syntyneet tulot eivät päädy esitäytettyyn veroilmoitukseen, vaikka käytössä olisikin suomalainen välittäjä. Ilmoittamisessa kannattaa olla tarkkana, sillä väärin ilmoittamisesta voi seurata veronkorotus. Se, kuinka kryptovaluutoista saadut tulot ilmoitetaan veroilmoituksella, riippuu siitä, miten tulo on syntynyt. Onkin tärkeää muistaa, että virtuaalivaluuttojen kaupoista ilmoittaminen on aina verovelvollisen omalla vastuulla.

Tulot virtuaalivaluutoista syntyvät yleisimmin niiden luovutuksista. Luovutusvoitot ovat verotuksessa pääomatuloa. Ne tulee ilmoittaa veroilmoituksella virtuaalivaluuttojen luovutusvoittona, joka löytyy OmaVerosta pääomatulojen alta. Paperilla ilmoittaessa käytetään Verohallinnon lomaketta 9.

Louhinnasta saadut tulot riippuvat siitä, perustuuko saatu tulo olemassa olevaan varallisuuteen vai saadaanko tuloa vastineeksi jostain muusta. Tulot ilmoitetaan joko muuna pääomatulona tai muuna ansiotulona. Näitä muita tuloja ei pidä sekoittaa luovutuksiin.

Kuinka välttää virtuaalivaluuttojen verotuksen yleisimmät virheet?

Seuraavassa olemme koostaneet listan tavanomaisimmista virtuaalivaluuttojen verotukseen liittyvistä virheistä sekä helpot vinkit, joilla paitsi vältetään ongelmat, myös saavutetaan hyötyä.

1. Tulojen ilmoittamatta jättäminen

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen on verovelvollisen vastuulla. Mikäli mitään ei ilmoiteta tai korjata, veroilmoitus katsotaan jätetyksi esitäytetyn mukaisena. Ilmoittaminen on tärkeää, sillä mikäli se on laiminlyöty, verotusta voidaan myöhemmin oikaista verovelvollisen vahingoksi. Silloin Verohallinto voi määrätä myöhästymismaksun tai veronkorotuksen. Mikäli veroilmoitusta ei anneta edes verottajan kehotuksen jälkeen, voi Verohallinto toimittaa verotuksen arvioimalla, minkä seurauksena on veronkorotus.

2. Ilmoittaminen "sinne päin"

Veroilmoitus tulee laatia todellisilla tiedoilla eikä esimerkiksi arvioitujen tulojen mukaan. Virtuaalivaluuttojen veroilmoitukseksi ei myöskään riitä pelkkä kaupankäyntiraporttien liittäminen, sillä verotusmenettelylain mukaan veroilmoitukseen tulee ilmoittaa veronalaiset tulot. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmoitukseen ei lisätä liitteitä, vaan saldot on laskettava ilmoitukselle auki. Väärillä tiedoilla annettu veroilmoitus tulkitaan puutteelliseksi tai virheelliseksi, minkä seurauksena verottaja voi määrätä veronkorotuksen.

3. Ilmoittaminen myöhässä

Myöhässä ilmoitetut tulot voivat tilanteesta riippuen johtaa myöhästymismaksuun tai veronkorotukseen. Verotuksen päättymisen jälkeen ilmoitetut tulot johtavat usein veronkorotukseen, mutta ne kannattaa silti ilmoittaa verotukseen itse. Näin veronkorotus on lähtökohtaisesti pienempi, kuin tilanteessa, jossa verottaja oikaisee verotuksen verovelvollisen vahingoksi. Lisätietoa myöhästymismaksusta ja veronkorotuksesta löytyy täältä.

4. Ilmoittaminen väärin OmaVerossa tai paperilla

Veroilmoitusta laadittaessa on hyvä muistaa, että virtuaalivaluuttoja ei luokitella arvopapereiksi, joten niiden ilmoitus annetaan kohdassa ”Muun omaisuuden luovutus”. Ilmoitus on mahdollista ja järkevää tehdä koko vuoden osalta kerralla. OmaVerossa ilmoitettaessa kannattaa tehdä kaksi erillistä ilmoitusta: voitollisista ja tappiollisista kaupoista. Tämä siksi, että tappiot voidaan vähentää oikeassa järjestyksessä. Tästä on verovelvolliselle hyötyä, sillä mahdollinen aiempi tappio saadaan käytettyä voitollisiin kauppoihin ja uusi tappio vahvistettua tilalle. Näin vältytään aikaisempien tappioiden vanhenemiselta.

5. Vastaamatta jättäminen Verohallinnon selvityspyyntöön

Veroilmoituksessa ei yleensä ole tarvetta liitteille, mutta selvityspyyntöön on liitettävä auki lasketut kaupankäyntimateriaalit virtuaalivaluuttojen luovutuksista. Tositteista ja materiaaleista on käytävä ilmi, miten veroilmoituksen lukuihin on päädytty. Jos selvityspyyntöön ei vastata, verottaja voi ratkaista tapauksen olemassa olevilla tiedoilla tai perustaa verotettavan tulon määrän arvioon. Esimerkiksi tappioiden osalta verottaja saattaa evätä selvittämättömien tappioiden vähentämisen.

6. Verotuspäätöksen tarkistamatta jättäminen

Verotuspäätös kannattaa aina tarkistaa. Koska kaikkia veroilmoituksia ei voida käydä läpi käsin, osa niistä kulkee massamenettelyn kautta. Tästä syystä esimerkiksi ilmoittajan näppäilyvirheet voivat päätyä veroilmoitukselle asti. Hyvä esimerkki tästä on viime vuoden lopulla uutisoitu tilanne, jossa yksityishenkilön huumorimielessä ilmoittamat satojen miljoonien tulot päätyivät lopulliseen verotukseen.

Verotuspäätöksessä ilmenevät virheet on mahdollista korjata oma-aloitteisesti OmaVerossa verotuksen päättymispäivään mennessä. Verotuksen päättymisen jälkeen muutokset tulee tehdä oikaisuvaatimuksen kautta. Verotuksen päättymispäivä on jokaisella verovelvollisella aina henkilökohtainen ja se tulee tarkistaa viimeisimmältä verotuspäätökseltä.

 

Virtuaalivaluuttojen verokonsulttina ElmoX auttaa mielellään

ElmoX Oy verolaskenta kansikuva

Virtuaalivaluutoilla veivatessa, kauppoja syntyy yleensä paljon. Kaupat kannattaakin ilmoittaa yhdellä ilmoituksella koko verovuoden osalta. Tarvittaessa Verohallinto tiedustelee kaupoista tarkempaa erittelyä. ElmoXin tuottama raportti voidaan silti liittää mukaan jo tässä vaiheessa.

Vaihtoehtoisesti kaupat voi ilmoittaa myös yksittäin ja vaikkapa paperilla. Yhdelle 9-lomakkeelle mahtuu tosin vain yksi luovutus, joten omien hermojen säästämiseksi ilmoittaminen kerralla voi olla järkevin ratkaisu.

Jos omat virtuaalivaluuttojen veroasiat huolettavat tai heräsi kysyttävää, valitse varmuus ja ota yhteyttä. Me autamme!