Valikko Sulje

Decentralized Finance eli DeFi

Mikä DeFi?

DeFi on kattotermi ja tarkoittaa hajautettua, käyttäjien välillä toimivaa taloutta lohkoketjussa. DeFi ympäristössä käyttäjät keskenään, ilman erillisiä välittäjiä, hallinnoivat taloudellista ympäristöä. DeFi:n vastakohtana voidaan pitää CeFi:ä (Centralized Finance), joka tarkoittaa keskitettyä taloutta, joka toimii välittäjien varassa. CeFi:n alle lukeutuvat keskitetyt kaupankäyntialustat (CEX, Centralized Exchange) kuten Binance ja Kraken.

DeFi ympäristö rakentuu lohkoketjun päälle ja tapahtumat DeFi palveluissa tallentuvat lohkoketjuun. DeFi palveluista käytetään nimitystä DAPP (Decentralized Application). Nämä palvelut toimivat lohkoketjuissa älysopimusten kautta kunkin lohkoketjun/verkon sääntöjen ja standardien mukaisesti. Suurimpana alustana DeFi palveluille on Ethereum lohkoketju, mutta DeFi palveluita on runsaasti myös muissa lohkoketjuissa. DeFi palveluita ovat esimerkiksi erilaiset lainoituspalvelut kuten Aave ja hajautetut pörssit kuten Uniswap. Hajautetusta pörssistä käytetään lyhennettä DEX (Decentralized Exchange).

DeFi lainapalveluissa palveluun siirretään yleensä olemassa olevia virtuaalivaluuttoja. Usein palveluilla on oma, korkoa tuottava kolikko kuten Aave protokollalla aToken (esim. aETH). Nämä kuvastavat palveluun talletettuja varoja ja niitä voi käyttää palvelun sisällä tavallisten virtuaalivaluuttojen tapaan. Näitä varoja voidaan käyttää esimerkiksi lainan vakuutena ja nostaa virtuaalivaluuttamääräistä lainaa palvelusta.

Hajautetuissa pörsseissä (DEX) voi vaihtaa virtuaalivaluuttoja keskenään. Näillä alustoilla ei voi yleensä ostaa virtuaalivaluuttoja virallisilla valuutoilla (esim. euroilla), vaan vaihdot tehdään virtuaalivaluutan kautta. Vaihdot tapahtuvat älysopimusten kautta käyttäjien välillä. Varat kulkevat likviditeetti poolien kautta, joilla varmistetaan kunkin vaihdettavan kolikon likviditeetti eli saatavuus tai maksuvalmius. Käyttäjät voivat osallistua likviditeetti poolien ylläpitämiseen tarjoamalla likviditeettiä pooliin ja saamalla vastineeksi korkoa, joka syntyy vaihtajien maksamien kulujen kautta. Tunnettuja DEX -pörssejä ovat Uniswap ja Pancakeswap.

DeFi palveluita käytetään virtuaalivaluuttalompakoiden avulla. Lompakoiden kautta pystytään vuorovaikuttamaan DeFi palveluissa eli lompakon kautta saadaan vahvistettua transaktiot ja todennettua käyttö tietylle käyttäjälle/lompakolle. Lompakoissa myös säilytetään varoja, joita voidaan käyttää DeFi palveluissa. Esimerkiksi Metamask on tällainen lompakko, jonka kautta voidaan hallinnoida ja käyttää DeFi palveluita. Tiedot lompakoiden ja DeFi palveluiden tapahtumista tallentuvat lohkoketjuun lompakon osoitteen alle.

DeFi ja verotus

DeFi palveluiden käytössä verotus toimii samalla tavalla, kuin tavallisten pörssien osalta. Lähtökohtana on, että jokainen virtuaalivaluutan käyttötilanne realisoi verotuksen ja jokaisesta verotuksen realisoivasta tilanteesta tulee esittää erillinen laskelma luovutusvoiton tai -tappion määrästä. DeFi ympäristössä kaikki toiminta tallentuu lohkoketjuun, joka kautta pystyy seuraamaan tehtyjä tapahtumia. Joistakin lohkoketjuista (esim. uusista lohkoketjuista) tai DeFi palveluista on vaikea saada dataa tapahtumista tai data voi olla vaikeasti tulkittavaa ja tämän vuoksi verovelvollisen muistiinpanovelvollisuus korostuu käytettäessä DeFi ympäristöä ja sen palveluita.

DeFi ympäristössä on myös omat erikoisuutensa kuten wrappaus. Wrappauksessa virtuaalivaluutta ”kääritään” toiseen kuoreen, jotta sitä voidaan käyttää toisessa lohkoketjussa. Esimerkkinä BTC, joka toimii omassa lohkoketjussaan eikä sitä voida suoraan käyttää esimerkiksi Ethereum verkossa, johtuen niiden erilaisesta teknisestä toteutuksesta. BTC pitää wrapata, jotta se toimii ERC-20 protokollan mukaisena ETH verkossa. BTC:stä tulee tällöin WBTC (Wrapped Bitcoin), jota voi käyttää Ethereum verkossa. Tapahtuma voi kulkea myös toiseen suuntaan, jolloin wrapatut kolikot poltetaan (burn) ja saadaan takaisin vastaava määrä alkuperäistä kolikkoa. Näiden tapahtumien verotuksellinen tilanne kirjoitushetkellä on se, että verotus realisoituu eli tapahtuu luovutus, jossa alkuperäinen BTC luovutetaan WBTC vastaan ja burnauksessa taas WBTC luovutetaan BTC vastaan. Molemmissa tilanteissa tulee siis laskea syntynyt luovutusvoitto tai -tappio.

Wrappaus voi tapahtua myös automaattisesti siirtämällä esimerkiksi Ethereumia verkkojen välillä siltaa (Bridge) käyttämällä. Esimerkkinä ETH:n siirtäminen ETH verkosta Polygon verkkoon Bridgeä käyttämällä, ETH muuttuu matkalla WETH:ksi (Wrapped Ethereum). Tämä toimenpide tapahtuu automaattisesti ja verotuksen kannalta tapahtuu alkuperäisen ETH:n luovutus eli verotukseen realisoituu joko luovutusvoittoa tai -tappiota. Myös tässä on syytä huomata, että verotuksellinen tilanne on tämä kirjoitushetkellä ja perustuu Verohallinnon tulkintaan asiasta.

Vastaavanlaisia tilanteita voi syntyä DeFi ympäristössä esimerkiksi protokolliin varojen siirtämisessä. Näissä tilanteissa kannattaa olla tarkkana, sillä verotus saattaa realisoitua eri tilanteissa helposti ja nämä tilanteet selvitetään aina tapauskohtaisesti. On suositeltavaa hakea ennakkoratkaisua uusista ja verotuksellisesti epäselvistä DeFi tuotteista, jotta niiden verotuksellinen kohtelu ei tule yllätyksenä.